நீங்கள் உறங்கும் திசை சரியா?

கருத்து-1

 
தலைவைத்துப் படுக்கும் திசைக்கு ஏற்ப திசை சக்திக்கும் நமக்கும் தொடர்பு ஏற்பட்டு நமது உணர்வில் மாற்றத்தை உண்டாக்குகின்றன.
படுக்கையறையில் கிழக்கில் தலை வைத்துப் படுக்கும் படி இருப்பது. இது வாழ்க்கையை உற்சாகப் படுத்தும். புதிய,புதிய யோசனையை உண்டாக்கும். செயல் உணர்வை தூண்டும்.
எல்லோருக்கும் நல்லதுகுறிப்பாக இளையோர்க்கு
படுக்கையறையில்  தெற்கில் தலை வைத்துப் படுக்கும் படி இருப்பது. இது வாழ்க்கையை
South bed
வேகப்படுத்தும். குடும்பத்தில் பிரச்சனையை உண்டாக்கும். தெளிந்த அறிவுத் தராது. உணர்ச்சிக்கே முதலிடம்.
 எல்லோருக்கும் நல்லது அல்ல. 
North bed
படுக்கையறையில் வடக்கில் தலை வைத்துப் படுக்கும் படி இருப்பது. இது வாழ்க்கையை அமைதிப் படுத்தும். செயல் வேகத்தை குறைக்கும். ஆன்மீக உணர்வை தூண்டும்.
வயதானவர்களுக்கு நல்லது. மற்றவர்களுக்கு வேண்டாம்
west bed
படுக்கையறையில்  மேற்கில் தலை வைத்துப் படுக்கும் படி இருப்பது. இது வாழ்க்கையை சந்தோசப் படுத்தும். வருமானம் உண்டாக்கும். காதல் உணர்வை தூண்டும். நல்ல தூக்கம் வரும்
எல்லோருக்கும் நல்லது. குறிப்பாக புதுமணதம்பதிகளுக்கு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s