வரலாற்றில் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியொன்றில் அதிக சதங்கள் பெறப்பட்ட நிகழ்வுகள்

வரலாற்றில் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியொன்றில் அதிக சதங்கள் பெறப்பட்ட நிகழ்வுகள் வருமாறு;
♣ 08 சதங்கள் – இலங்கை எதிர் பங்களாதேஷ், காலி, 2012/13, வெற்றிதோல்வியற்ற முடிவு
♣ 08 சதங்கள் – மே.தீவுகள் எதிர் தென்னாபிரிக்கா, சென்.ஜோன்ஸ் அன்ரிகுவா, 2005, வெற்றிதோல்வியற்ற முடிவு
♣ 07 சதங்கள் – இங்கிலாந்து எதிர் அவுஸ்திரேலியா, நொட்டிங்ஹாம், 1938, வெற்றிதோல்வியற்ற முடிவு
♣ 07 சதங்கள் – மே.தீவுகள் எதிர் அவுஸ்திரேலியா, கிங்ஸ்ரன், 1955, ஆஸி வெற்றி
♣ 07 சதங்கள் – தென்னாபிரிக்கா எதிர் மே.தீவுகள், கேப் டவுன், 2003/04, வெற்றிதோல்வியற்ற முடிவு
♣ 07 சதங்கள் – மே.தீவுகள் எதிர் இங்கிலாந்து, போர்ட் ஒப் ஸ்பெய்ன், 2008/09, வெற்றிதோல்வியற்ற முடிவு
♣ 07 சதங்கள் – இந்தியா எதிர் தென்னாபிரிக்கா, கொல்கத்தா, 2009/10, இந்தியா இன்னிங்ஸ் & 57 ஓட்டங்களால் வெற்றி
♣ 07 சதங்கள் – இந்தியா எதிர் இலங்கை, அஹ்மதாபாத், 2009/10, வெற்றிதோல்வியற்ற முடிவு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s