தமிழ் புதிர்…

நீங்கள் ஒரு தீவில் மாட்டிக்கொள்கிறீர்கள்…

அங்கிருந்து தப்புவதற்கு 3 அரக்கர்கள் ஒரு அரக்கன் உங்களுக்கு உதவ தயாராக உள்ளார்கள். ஆனால் அதற்கு முதல் அவர்களுக்கு நீங்கள் உதவ வேண்டும். அவர்களிடம் 3 பழப்பெட்டிகள் இருக்கின்றன. அவற்றின் மேல் “அப்பிள்”, “மாம்பழம்”, “அப்பிள் மற்றும் மாம்பழம்” என்று எழுதப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இந்த 3 வாசகங்களும் பொய்! அந்த அரக்கர்கள் ஒவ்வொருவரும் சரியான பழப்பெட்டிகளை தூக்கி தமது தலைவரிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும். ஆனால் ஒரு பெட்டியை மாத்திரம் திறப்பதற்கே அவர்களுக்கு அனுமதி உண்டு. அவர்கள் மொக்கு என்பதால் உங்களிடம் உதவி கேட்கிறார்கள்.

நீங்கள் எப்படி ஒரு பெட்டியை மாத்திரம் திறந்து, 3 பெட்டிகளிலும் உள்ள பழங்கள் என்ன என்ன என்பதை கண்டறிவீர்கள்?

பதில் :

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

அப்பிள் எண்டிருக்கிற பெட்டியை திறந்தால்…

அதுக்குள்ளே அப்பிளும் மாங்காயும் இருந்தால்…

அப்பிளும் மாங்காயும் எண்டிருக்கிற பெட்டிக்குள்ள நிச்சயமா மாங்காய் தான் இருக்கப்போகுது….!

மாங்காய் எண்டுற பெட்டிக்குள்ள நிச்சயமா அப்பிள் தான் இருக்கப்போகுது….

அதுக்குள்ளே மாங்காய் இருந்தால்

அப்பிளும் மாங்காயும் எண்டிருக்கிற பெட்டிக்குள்ள நிச்சயமா அப்பிள் தான் இருக்கப்போகுது….!

அப்பிள் எண்டுற பெட்டிக்குள்ள நிச்சயமா மாங்காய் தான் இருக்கப்போகுது….

இதே முறையில் மாங்காய் என்கிற பெட்டிக்கும் செய்துபார்க்கலாம்….

ஆனா அப்பிளும் மாங்காயும் எண்டிருக்கிற பெட்டியை மட்டும் திறக்கவே கூடாது….!…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s