கண் போலத் தெரியும் இது கண் அல்ல!

Can you see what it is yet? This image of dishwater spiralling down a kitchen sink looks remarkably like a human eye

இது ஒரு கண் படம் என்று நினைக்க வைக்கும் இது உண்மையில் கண் இல்லை. இது சமையலறைக் கழுவு தொட்டியில் சோப்பால் கழுவி முடித்ததும் தண்ணீர் திறந்து கழுவும் போது எடுத்தது. சுழலும் நுரைத் தண்ணீர் கரு விழி போலவும் தண்ணீர் உள்ளே போகும் துளை கண்ணின் மணி போலவும் நுரை கண் இமைகள் போலவும் மொத்தத்தில் ஒரு கண் போலவே படம் கிளிக்கிய போது விழுந்தது.

இது மாயத் தோற்றம் இது மாயத் தோற்றம் ஆனாலும் பார்க்க ஒரு அபூர்வமான காட்சியாகி விட்டது.இது போன்ற படங்கள் தான் சரித்திரத்தில் இடம் பிடிக்கின்றன.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s