ஃபிரிட்ஜின் கொள்ளளவு ஏன் லிட்டர் அலகில் குறிக்கப்படுகிறது?

ஃபிரிட்ஜின் கொள்ளளவு ஏன் லிட்டர் அலகில் குறிக்கப்படுகிறது?
மிகச்சிறிய பொருட்களாக இருப்பினும் அதன் கொள்ளளவை லிட்டர் அலகில் குறிப்பதே எளிதானதாகும்.காரணம் பொருட்களின் அடர்த்தியைப் பொறுத்து பொருட்களின் எடை மாறுபடலாம்.ஆனால் கொள்ளளவு வேறுபடுவதில்லை.
1 லிட்டர் தண்ணீரின் எடையை விட 1 லிட்டர் எண்ணெயின் எடை குறைவாக இருக்கும்.ஆனால் 1 லிட்டர் கொள்ளளவு உள்ள பாத்திரத்தில் தண்ணீரை ஊற்றினாலும்,எண்ணெயை ஊற்றினாலும அவை அப்பாத்திரத்தை நிரப்பிவிடும். எனவே ஃப்ரிட்ஜின் கொள்ளளவை லிட்டரில் குறிப்பதே சரியான முறையாகும்.
நன்றி!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s