கூகுள் கண்ணாடி

விக்கிலீக்ஸ் பரபரப்பின் மறுபெயர் என்னும் அளவுக்கு உலகை வலம்வந்து ஓயாத அலையாய் வீசிக்கொண்டிருக்கும் இந்த தளத்தை முடக்க பல நாடுகள் வரிந்துக் கட்டிக் கொண்டு முன்வந்து ஏதேதோ ஏடாகூட வழிகளெல்லாம் செய்தது. ஒன்றை முடக்கினால் மற்றொன்று அப்படியே ஒவ்வொன்றாய் விக்கிலீக்ஸ் கண்ணாடி ஆங்கிலத்தில் Mirror site என்னும் தளங்கள் உதித்துக் கொண்டே இருந்தது.

Mirror site என்பது பிரதான இணையதளத்தில் சிக்கல் ஏற்பட்டிருந்தால் அந்த இணையதளம் செய்யும் பணியினை அதே தகவல்களோடு வேறொரு இணையதளம் செய்யும். முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அனைத்து இணைய தளங்களுக்கும் கண்ணாடி இணையதளங்களை வைத்திருக்கும். தற்போது நீங்கள் அறியப் போவது வேறு மாதிரியான கண்ணாடி தளத்தைப் பற்றி.

கூகுளை ஒட்டுமொத்தமாக கண்ணாடி பிம்பமாக கொண்டுவந்திருக்கிறது google சாராத ஒரு தளம். இது விளையாட்டுக்காக உருவாக்கிய தளமாம். அனால் கூகுள் செய்யும் அனைத்து வேலைகளையும் கண்ணாடியாய் செய்கிறது.

[ Google ][ elgooG ]

http://elgoog.im/

பார்த்தா மட்டும் போதாது அதில் உள்ள க்ராவிடி, பாக் மென், டெர்மினல் போன்ற ட்ரிக் சேவைகளையும் காண மறவாதீர்.

One thought on “கூகுள் கண்ணாடி

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s