அரசு விடுமுறை பட்டியல் 2013

தமிழக அரசு 2013 ஆம் ஆண்டிற்கான விடுமுறைப் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த விடுமுறைப் பட்டியல் அடிப்படையில் தான் வரும் ஆண்டு கல்வி நிலையங்கள், அரசு அலுவலகங்கள், வங்கிகள் தமிழகத்தில் இயங்கும். பட்டியலக் காண

Public Holidays for the year 2013
Tuesday the 1st of January
New Year’s Day
Monday the 14th of January
Pongal
Tuesday the 15th of January
Thiruvalluvar Day
Wednesday the 16th of January
Uzhavar Thirunal
Friday the 25th of January
Meelad-un-Nabi
Saturday the 26th of January
Republic Day
Friday the 29th of March
Good Friday
Monday the 1st of April
Annual Closing of Accounts for Commercial and Co-operative Banks *
Thursday the 11th of April
Telugu New Year’s Day
Sunday the 14th of April
Tamil New Year’s day & Dr. B.R. Ambedkar’s Birthday
Wednesday the 24th of April
Mahaveer Jayanthi
Wednesday the 1st of May
May Day
Friday the 9th of August
Ramzan
Thursday the 15th of August
Independence Day
Wednesday the 28th of August
Krishna Jayanthi
Monday the 9th of September
Vinayakar Chathurthi
Monday the 30th of September
Half yearly Closing of Accounts for Commercial and Co-operative Banks *
Wednesday the 2nd of October
Gandhi Jayanthi
Sunday the13th of October
Ayutha Pooja
Monday the 14th of October
Vijaya Dasami
Wednesrday the 16th of October
Bakrid
Saturday the 2nd of November
Deepavali
Thursday the 14th of November
Muharram
Wednesday the 25th of December
Christmas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s