டிசம்பரில் ஓர் அதிசயம்!

எதிர்வரும் டிசம்பர் மாதம் ஓர் அதிசயம் நிகழவிருக்கின்றது. ஒரே மாதத்தில் ஐந்து ஞாயிறு, ஐந்து சனி, ஐந்து திங்கள் வர இருக்கின்றது. இந்த அதிசயம் எண்ணூற்று இருபத்தி நான்கு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை தான் நிகழுமாம். இந்த தகவலை எல்லோருடனும் பகிர்ந்து கொண்டால் நிறையப் பணம் கிடைக்கும் என்பது சீனர்களது நம்பிக்கை. நீங்களும் இதனை பகிர்ந்து பாருங்கள் உங்களுக்கும் நிறையப் பணம் கிடைக்கலாம்.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s