ஆங்கில அகர வரிசைப்படி அமைந்த கட்டிடதொகுதி.!

நீங்கள் எத்தனையோ விதமான அசத்தல் கட்டிடங்களை பார்த்திருப்பீர்கள். இன்று நீங்கள் பார்க்க போவது இதுவரை பார்த்திருதா ஒரு வித்தியாசமான அழகான கட்டித்தொகுதி. ஆம் ஆங்கில அகர வரிசைப்படி அமைந்துள்ளது இந்தக்கட்டிடத்தின் ஒவ்வொரு அடுக்கின் வெளிப்புறத்தோற்றமும்.

அதாவது கட்டிடத்தின் வெளிப்பகுதி- யன்னல் இருக்கவேண்டி வெளிப்பகுதி ஒவ்வொன்றும் ஆங்கில அகர வரிசைப்படி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. வெளியில் இருந்து பார்க்கையில் மிகவும் அழகாக இது காணப்படுகிறது. இது ஆம்ஸ்டர்டாமில் அமைந்துள்ளது. எனினும் இன்னும் பூரணமாக கட்டுமான பணிகள் நிறைவடையவில்லை என தெரிகிறது. 2012 இறுதிக்குள் இது முற்றிலும் பூர்த்தியாகிவிடும் என தெரிவிக்கப்படுகிறது.

As part of a larger redevelopment of the port at Minervahaven in Amsterdam,  MVRDV designed this rainbow-colored Alphabet Building to serve as office space for creative companies. Firms looking for flexible and spacious offices to incubate their creative spirit can select office space behind a letter or even take a group of letters. To be built right on the edge of the harbor, the Alphabet Building enjoys views of the water and will be at the center of a new creative hub for the Dutch city. High efficiency standards and a simple palette of materials will characterize the office building when it is completed in 2012.
As part of a larger redevelopment of the port at Minervahaven in Amsterdam,  MVRDV designed this rainbow-colored Alphabet Building to serve as office space for creative companies. Firms looking for flexible and spacious offices to incubate their creative spirit can select office space behind a letter or even take a group of letters. To be built right on the edge of the harbor, the Alphabet Building enjoys views of the water and will be at the center of a new creative hub for the Dutch city. High efficiency standards and a simple palette of materials will characterize the office building when it is completed in 2012.
As part of a larger redevelopment of the port at Minervahaven in Amsterdam,  MVRDV designed this rainbow-colored Alphabet Building to serve as office space for creative companies. Firms looking for flexible and spacious offices to incubate their creative spirit can select office space behind a letter or even take a group of letters. To be built right on the edge of the harbor, the Alphabet Building enjoys views of the water and will be at the center of a new creative hub for the Dutch city. High efficiency standards and a simple palette of materials will characterize the office building when it is completed in 2012.
As part of a larger redevelopment of the port at Minervahaven in Amsterdam,  MVRDV designed this rainbow-colored Alphabet Building to serve as office space for creative companies. Firms looking for flexible and spacious offices to incubate their creative spirit can select office space behind a letter or even take a group of letters. To be built right on the edge of the harbor, the Alphabet Building enjoys views of the water and will be at the center of a new creative hub for the Dutch city. High efficiency standards and a simple palette of materials will characterize the office building when it is completed in 2012.

இக்கட்டிட தொகுதி ஒரு துறைமுகப்பகுதியை அண்டி கட்டப்பட்டுள்ளதால் இதற்கு மிகுந்த வரவேற்பும் அதிக போட்டியும் காணப்படுகிறதாம். இந்த அழகிய கட்டித்தின் மாதிரி மற்றும் உண்மையான தோற்றங்களை நீங்களும் படங்களில் பார்த்து ரசிக்கலாம்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s