இந்திய ரயில்களை நேரடியாக பின்தொடர

இந்திய ரயில்வே சமீபத்தில் ரயில் ராடார் என்ற புது இணையதளத்தை துவங்கியுள்ளது. இந்த தளத்தின் மூலம் இந்தியா முழுவதும் எந்தெந்த ரயில் எங்கெங்கு சென்று கொண்டிருக்கிறது என்பதை கூகுள் வரைபடத்தின் மூலம் எளிமையாக அறிய இயலும்.

இணையத்தை திறந்த உடனே கூகுள் வரைபடம் தோன்றும் அவற்றில் நீலம் மற்றும் பழுப்பு நிற அம்புக் குறிகள் தோன்றும் அவைகள் ரயில்கள் சென்று கொண்டிருக்கும் இடத்தை குறிக்கிறது. அம்புக் குறிகள் மீது அழுத்தி ரயிலின் விவரத்தை முழுவதுமாக அறியலாம். தேவையான தகவல்களை ஜூம் செய்து கூகுள் வரை படத்தில் எளிமையாக தெரிந்துக் கொள்ளலாம். இந்த தளம் ஒவ்வொரு ஐந்து நிமிடத்திற்கு ஒரு முறையும் பதிவேற்றப்படுவதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த பயனுள்ள தளத்தின் வசதியை அலைபேசிகளின் மூலமும் பெற இயலும் என்பதே கூடுதல் சிறப்பு செய்தி.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s